09 maja 2017

Komunikat w sprawie składania wniosków o nadanie medalu „ Zasługi dla Ziemi Czempińskiej” w 2017

Informuję, że w roku 2017 wnioski o przyznanie przez Radę Miejską w Czempiniu przyjmowane będą po zaopiniowaniu wizerunku medalu przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii zgodnie z ustawą o odznakach
i mundurach podjęta zostanie uchwała w sprawie zasad przyznawania i wizerunku medalu „Za zasługi dla Ziemi Czempińskiej”.

Wręczenie medali nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Czempiniu w miesiącu listopadzie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
/-/ Łukasz Grygier