Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Sekretarz Gminy Czempiń

Sekretarz Gminy Czempiń

Magdalena Głucha-Napierała

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 1A (I parter)
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 115
m.napierala@ug.czempin.pl

 

 

Zadania Sekretarza Gminy Czempiń:

  1. zapewnienie sprawnego działania Urzędu Gminy w Czempiniu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  2. organizowanie narzędzi informatycznych niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu,
  3. nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP,
  4. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  5. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędu Gminy w Czempiniu,
  6. nadzór nad przygotowaniem projektów aktów prawnych organów Gminy,
  7. sprawowanie nadzoru nad obsługą i załatwianiem spraw obywateli, w tym skarg, wniosków, listów i petycji,
  8. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu, zmian Statutu Gminy, regulaminów, zarządzeń oraz projektów organizacji stanowisk pracy,
  9. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania przez podległych pracowników powierzonych obowiązków oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czempiniu, w tym opracowywanie rocznych planów kontroli w ramach kontroli zarządczej.