Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

24 stycznia 2024

Rusza pierwszy etap sprzedaży działek budowlanych w Piechaninie – zachęcamy do udziału w przetargu

Rusza pierwszy etap sprzedaży działek budowlanych w Piechaninie – zachęcamy do udziału w przetargu

Odpowiadając na zapotrzebowanie na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, Gmina Czempiń przygotowała kolejne już nieruchomości do sprzedaży.

Z terenu nieruchomości o numerach ewidencyjnych 129 i 131 - obręb Piechanin gmina wydzieliła łącznie 42 działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż będzie się odbywała etapowo, a już dziś zachęcamy Państwa do udziału w ogłoszonym przetargu na sprzedaż pięciu pierwszych nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 4 marca  2024 r. godz. 10.00, Czempiń, ul. Nowa 2, budynek CAS TLENOWNIA (parter, sala spotkań).

Przypominamy jednocześnie, że warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 90 8682 1030 0040 0000 0390 0001, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 27 lutego 2024 r. w wysokoścach podanych dla poszczególnych działek w poniższej tabeli:

 

 

Gmina Czempiń nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek. Dnia 15 listopada 2019 r. Burmistrz Gminy Czempiń wydał decyzję nr RG.6730.250.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach o nr ewid. 129, 131.

Warto dodać, że gmina jest na etapie przygotowań do budowy drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej, będącej kontynuacją odcinka biegnącego od świetlicy wiejskiej w Piechaninie do ulicy Tarnowskiej i dalej w kierunku północno-wschodnim. W ramach realizacji inwestycji powstanie także droga rowerowa, chodniki, kanalizacja światłowodowa oraz oświetlenie. Wybudowana droga będzie niewątpliwie dużym udogodnieniem dla przyszłych mieszkańców, zapewniając także sprawną obsługę komunikacyjną i dojazd do wszystkich posesji. Planowany termin ukończenia prac to czerwiec 2025 roku.

Ponadto w ciągu najbliższych trzech lat gmina wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej planuje uzbrojenie tego terenu w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.

- Tereny, które gmina sprzedawała w lokalizacji Nowe Borówko cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W przeprowadzonych w 2022 roku przetargach gmina przeznaczyła do sprzedaży rekordową jak dotychczas ilość 26 działek, i jak się ostatecznie okazało wszystkie działki znalazły swoich nabywców. Widzimy zatem, że na terenie naszej gminy jest zapotrzebowanie na działki budowlane. Dlatego też, po wielu miesiącach pracy gmina przedstawia Państwu ofertę atrakcyjnie położonych działek w peryferyjnej części wsi Piechanin. Warto dodać, ze teren oddalony jest niespełna 2 km od dworca kolejowego w Czempiniu – linia kolejowa łącząca Poznań z Wrocławiem, o około 6,5 km od byłej drogi krajowej nr 5 (obecnie droga wojewódzka) oraz w odległości około 7,5 km od węzła drogi ekspresowej S5 relacji Poznań Wrocław. Ponadto warto zaznaczyć, iż w sąsiedztwie powstała ścieżka rowerowa, która tworzy ciągłą sieć zapewniającą dojazd m.in. do dworca kolejowego, stwarzając tym samym możliwość swobodnego, ale i bezpiecznego przemieszczania się przyszłych mieszkańców do centrum Czempinia. W przyszłości teren ten będzie stanowił nowoczesne, kompletne osiedle mieszkaniowe, położone w niedalekim sąsiedztwie centrum miasta, przy zachowaniu klimatu spokojnej i bezpiecznej okolicy – Konrad Malicki.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w ogłoszonym przetargu. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z:

Referatem Planowania Przestrzennego pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 107
Biurem Obsługi i Wsparcia Biznesu pod numerem telefonu: 730 350 242, : +48 61 28 26 703 wew. 112