Kanał na YouTube


Powszechny Spis Rolny - wywiad telefoniczny

Burmistrz Gminy Czempiń jako Gminny Komisarz Spisowy przypomina, że od początku września trwa Powszechny Spis Rolny, który jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.

Każdy podmiot zobowiązany jest do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Aplikacja do samospisu jest dostępna na stronie spisrolny.gov.pl i będzie aktywna przez cały okres trwania PSR czyli do 30 listopada.

16 września rozpoczęli pracę rachmistrzowie telefoniczni. Od tego dnia z rolnikiem, który nie spisał się przez Internet może kontaktować się rachmistrz, aby przeprowadzić badanie przez telefon.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować pod numerem telefonu: 22 279 99 99, wew. 1.

Spisu można dokonać również w Urzędzie Gminy w Czempiniu za pośrednictwem Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego – Magdaleny Głuchej – Napierała, po uprzednim kontakcie celem omówienia terminu i zasad samospisu w okresie trwającej epidemii. Kontakt: 61 28 26 703 wew.115 lub m.napierala@ug.czempin