Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Obiekty sportowe

HALA SPORTOWA „HERKULES" PRZY GIMNAZJUM W BOROWIE

Zapraszamy chętnych do korzystania z obiektu. W hali sportowej znajduje się:

 • pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko sportowe do: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, footsallu, unihokeja, tenisa ziemnego i innych dyscyplin ruchowych,
 • widownia stała na 192 miejsca,
 • zaplecze a w nim: salka korekcyjna, siłownia, szatnie, natryskownie, pokój socjalny dla kierownika obiektu i nauczycieli z łazienką, węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia na sprzęt porządkowy,
 • magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego.

UWAGA! Hala sportowa i towarzyszące jej sale – poza zajęciami dydaktycznymi –udostępniane są komercyjnie: dla grup i indywidualnie

 

 

Kontakt: opiekun hali: Eugeniusz Przegiętka tel.: 605 76 90 55.
Adres: Sala sportowa przy Gimnazjum imienia profesora Stanisława Kielicha w Borowie,
Borowo 76, 64-020 Czempiń
tel.: 605 76 90 55.
e-mail: gimczempin@wp.pl

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Orlik w Borowie to obiekt ogólnodostępny i bezpłatny.

Zainteresowani mogą kontaktować się z opiekunami obiektu.

Kontakty telefoniczne:
- kom.: 600 609 607,
- kom. 530 909 958.

"Orlik’’ dostępny jest dla miłośników sportu:
- w dni powszednie, w godzinach od 16.00 do 21.00,
- w soboty i niedziele, w godzinach od 15.00 do 21.00. 

Obiekt składa się z boiska piłkarskiego z wyposażeniem, boiska wielofunkcyjnego. Obydwa z nowoczesną nawierzchnią. Boiska są ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty za bramkami.

Zainstalowano też maszty oświetleniowe. Obiekt posiada budynek socjalny z wyposażeniem z przyłączami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi i energetycznymi

Koszt ogólny inwestycji to: 1.130.827,88 zł.

Inwestycja została sfinansowane z:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki (w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”)  - 500.000,00 zł
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - 333.000,00 zł
 • Gminy Czempiń - 297.827,88 zł
 
 

KRĄG HERKULESA" PRZY GIMNAZJUM W BOROWIE

Obiekt składa się z:

 • siłowni napowietrznej (stanowiska do zajęć fitness),
 • boiska do siatkówki plażowej,
 • stanowiska do gry w tenisa stołowego.
 • piłkarzyków i innych gier

„Krąg Herkulesa” na charakter otwarty i ogólnodostępny.

Obiekt powstał w wyniku realizacji, przez Gminę Czempiń, Projektu pt.: „Krąg Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą”.

Kwota za całość zadania to: 251 820,03 złotych.

Projekt zyskał dofinansowane w kwocie: 110 000,00 ł w ramach w działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Wnioskodawcą była Gmina Czempiń.

STADION „HELIOS” W CZEMPINIU 

Stadion lekkoatletyczno-piłkarski składa się z pełnowymiarowego boiska sportowego. 

Płytę otacza bieżnia o nawierzchni żużlowej.  Obiekt posiada trybuny z siedziskami na około 150 osób.

Uzupełnieniem obiektu jest zaplecze socjalno-szatniowe z prysznicami i łazienkami.

Stadion jest własnością Gminy Czempiń. Obiekt użytkuje Czempiński Klub Sportowy „Helios”

Czempiński Klub Sportowy „Helios”
Adres: ul. Kolejowa 41
64-020 Czempiń
e-mail: cks.helios@op.pl

Informacje na temat Klubu dostępne na internetowym portalu: http://heliosczempin.futbolowo.pl/

STADION W GŁUCHOWIE 

Stadion lekkoatletyczno-piłkarski składa się z pełnowymiarowego boiska sportowego.

Płytę otacza bieżnia o nawierzchni żużlowej. Obiekt posiada trybuny z odnowionymi siedziskami na około 200 osób. Uzupełnieniem obiektu jest zaplecze socjalno-szatniowe z prysznicami i łazienkami.

Stadion jest własnością Gminy Czempiń.

Stadion użytkuje Ludowy Zespół Sportowy Głuchowo.

Ludowy Zespół Sportowy w Głuchowie
Głuchowo ul. Kościańska 2
64-020 Czempiń

Rafał Jankowski - Prezes Klubu
tel. kom.: 602 868 519

SALA SPORTOWA W STARYM GOŁĘBINIE

Sala sportowa w Starym Gołębinie to obiekt o bogatych tradycjach.

Odbywają się tu nie tylko lokalne rozgrywki sportowe, ale też wydarzenia takie jak spotkania mikołajkowe, czy w mniejszej sali, Zebrania Wiejskie lub posiedzenia miejscowej Rady Sołeckiej.

Natomiast przy drodze, przed salą sportową w Starym Gołębinie, znajduje się „Pomnik Dudziarza i Skrzypka”. Ma to związek z dorocznymi Turniejami Dudziarzy Wielkopolskich, których pierwsze edycje organizowano w Sali sportowej i miejscowym urokliwym parafialnym kościele.