Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, poza miejscem stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy) i trwa od 21 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Plik ze zdjęciem, w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB, należy wysłać na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl
do 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2021 r., do godz. 24.00. Należy także dołączyć skan lub zdjęcie oświadczenia.

Organizator nagrodzi pierwszych 15 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania.

Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa w składzie: 
Dominika Tadeuszyk, Krzysztof Toboła, Dominik Krawczyk

Nagrodami w Konkursie będą zestawy upominków z logo NSP 2021, w skład których wchodzą:
dla pierwszej osoby – bluza, dla 14 kolejnych – czapka z daszkiem.

Szczegóły konkursu - przejdź


 

Przypominamy, że udział w #SpisPowszechny jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. #Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w spisie.
Wszystkie osoby i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się przez Internet lub wywiadu przez telefon lub odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu bezpośredniego narażają się na karę grzywny.
Jeżeli nie spisałeś się przez Internet nie możesz już odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi na pytania spisowe, gdy się Tobą skontaktuje. Odmawiając narażasz się na karę grzywny. Uniknij tego.
Jeżeli masz dostęp do Internetu – spisz się. Jeżeli nie masz udaj się do Urzędu Gminy i spisz się przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku.
Możesz się również spisać na infolinii dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 od 8:00 do 18:00.


 

Szanowni Państwo ważna informacja!
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, o czym czytamy w ustawie o spisie powszechnym w 2021 r.
Zatem:
- Nie lekceważ obowiązku spisowego!
- Nie czekaj na "ostatnią chwilę"!
- Spisz się!
- Weź udział w #LoteriaSpisowa!
Więcej o spisie https://spis.gov.pl/

Mija kolejny tydzień #NarodowySpisLudnościiMieszkań2021
Jeśli jeszcze się nie spisałeś, przypominamy, że możesz to zrobić samodzielnie na stronie https://spis.gov.pl/
Pamietaj, że aby dokonać samospisu należy kliknąć "Przejdź do aplikacji spisowej" i wybrać odpowiednią dla siebie metodę logowania.
WAŻNE: Wypełnienie DEMO Aplikacji nie jest równoznaczne z prawidłowym spisaniem się!

  

Ruszył #NarodowySpisLudnościiMieszkań2021!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

1 kwietnia - rozpoczął się w całym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

 

Spis powszechny, za pomocą kilku pytań, pozwala zdiagnozować: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Zebrane w jego ramach dane będą przez najbliższą dekadę podstawą wiedzy statystycznej o Polsce.


Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To jedyne badanie, które dostarcza tak pełnych danych o społeczeństwie. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Od danych ze spisu zależą m.in. kwoty dotacji dla gmin czy środki na ochronę zdrowia w poszczególnych regionach. Ponadto, informacje ze spisów analizują także inwestorzy, samorządy i instytucje unijne.

 

Spisy powszechne są badaniami pełnymi. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

 

Po raz pierwszy w historii podstawową formą wypełnienia formularzy jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Na terenie Gminy Czempiń pracuje pięciu rachmistrzów.

 


 

 

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji Sprawdź rachmistrza na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

- charakterystyka demograficzna osób,

- aktywność ekonomiczna osób,

- poziom wykształcenia,

- niepełnosprawność,

- migracje wewnętrzne i zagraniczne,

- charakterystyka etniczno-kulturowa,

- gospodarstwa domowe i rodziny,

- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby nie zwlekali i od razu wzięli udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Od 1 kwietnia, każdy może spisać się samodzielnie przez Internet, w najdogodniejszym dla siebie miejscu i czasie. Samospis internetowy jest najprostszą i najszybszą metodą. Formularz dostępny pod adresem: spis.gov.pl  można wypełnić na ekranie smartfona, komputera, czy tabletu. Zajmie to około 15 minut. Sam formularz jest prosty w obsłudze. Pytania zostały skonstruowane w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie miał problem z wypełnieniem formularza, będzie mógł zasięgnąć rady na infolinii pod nr telefonu 22 279 99 99.

 

Tegoroczny spis przypada w wyjątkowym momencie, w stulecie Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności w Rzeczypospolitej Polskiej, który został przeprowadzony 30 września 1921 roku. Sto lat temu, pierwszy spis powszechny w niepodległej II Rzeczypospolitej był wydarzeniem o tyle istotnym, że pozwolił poznać stan naszego kraju w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Gminy Czempiń wezmą udział w spisie, rozumiejąc, że to nie tylko prawny obowiązek, ale również powinność obywatelska.

Liczymy się dla Polski!

 Szanowni Państwo! 

Informujemy, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o #NSP2021, zgodnie z którą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa o 3 miesiące dłużej, tj. do 30 września.

Co zmienia nowelizacja: https://bit.ly/3cJzoA4

 


 

Konrad Malicki – Gminny Komisarz Spisowy w Czempiniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.


NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 31 marca 2021r.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów (bezpośrednich lub telefonicznych) oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i klucza pytań. Forma wywiadów zależeć będzie od aktualnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19.

Umowa i wynagrodzenie
Kandydaci, powołani na rachmistrzów spisowych, podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego. Ich wynagrodzenie obliczone zostanie na podstawie liczby przeprowadzonych wywiadów. Stawka za wywiad bezpośredni wynosi 7 zł brutto, a za telefoniczny 4 zł brutto. Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 stosowana będzie jednolita stawka 6 zł brutto za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 


 


 

Od 1 kwietnia do 30 września odbędzie się Narodowy Spis Powszechny.

1 lutego ruszył otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Nabór został przedłużony do 16 lutego.

 
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów (bezpośrednich lub telefonicznych) oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i klucza pytań. Forma wywiadów zależeć będzie od aktualnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19.

Umowa i wynagrodzenie
Kandydaci, powołani na rachmistrzów spisowych, podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego. Ich wynagrodzenie obliczone zostanie na podstawie liczby przeprowadzonych wywiadów. Stawka za wywiad bezpośredni wynosi 7 zł brutto, a za telefoniczny 4 zł brutto. Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 stosowana będzie jednolita stawka 6 zł brutto za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny.

Szkolenie i egzamin
Kandydaci przejdą najpierw szkolenie, zakończone egzaminem. Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną oraz praktyczną i przeprowadzone zostanie w formule e-learningowej. Wymagane jest, aby podczas szkolenia i egzaminu posługiwać się własnym urządzeniem z dostępem do internetu.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych, w liczbie adekwatnej do potrzeb. Pozostali zakwalifikowani kandydaci, stanowić będą zasób rezerwowy.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.