Kanał na YouTube

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

04 grudnia 2020

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Głuchowie

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Głuchowie prowadzone za pomocą platformy Zoom przez Panią dr Agnieszkę Zimną z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu czytaj więcej