Kanał na YouTube

03 marca 2020

Koronawirus - Komunikat nr 1– działania profilaktyczne w Gminie Czempiń

Koronawirus - Komunikat nr 1– działania profilaktyczne w Gminie Czempiń

Koronawirus najważniejsze informacje

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej objawy przypominają grypę: patogen powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu, kichania czy mówienia. 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia odnotowano w Chinach, ale patogen rozprzestrzenia się również w Europie.

Zagrożenie koronawirsem pojawiło się na świecie już w grudniu ubiegłego roku.

Na chwilę obecną, statystki wskazują, że zarażonych jest ponad 82 tys. osób. Większość chorych pochodzi z Chin – to tam, w mieście Wuhan znajduje się epicentrum choroby.

Działania profilaktyczne w Gminie Czempiń

Na chwilę obecną nie posiadamy informacji, aby na terenie Gminy Czempiń znajdowały się osoby, które mogły mieć kontakt z koronawirusem.

Mimo tego, a także w związku z pracami legislacyjnymi nad specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa, Burmistrz Gminy Czempiń zwołał nadzwyczajne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania, które odbyło się we wtorek, 3 marca 2020 roku, omówione zostały główne zagrożenia związane z możliwością wystąpienia wirusa SARS-Cov-2 w Gminie Czempiń.

Burmistrz zwrócił się także do dyrektorów jednostek oświatowych, aby wprowadzić podstawowe działania profilaktyczne w szkołach. O konieczności zachowania szczególnych zasad higieny dyskutowano już podczas spotkania z dyrektorami szkół w piątek, 28 lutego 2020 roku.

Działania profilaktyczne będą wdrożone również w Urzędzie Gminy w Czempiniu, a także w pozostałych jednostkach gminnych.

Apelujemy  do wszystkich mieszkańców Gminy Czempiń, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w miejscach, gdzie występuje koronawirus bądź mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi, aby zauważając u dziecka, czy u siebie niepokojące objawy, takie jak gorączkę, kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem natychmiast skontaktowali się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosili się bezpośrednio do oddziału obserwacyjno – zakaźnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – pod numerem telefonu: 607 522 901 - dyżur całodobowo. Dyżurny przeprowadzi wywiad chorobowy i w razie konieczności wskaże jak dalej postępować.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też całodobową infolinię w zakresie postępowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów: tel. 800 190 590.

Zwracamy się także do osób, której mogły być narażone na kontakt z wirusem, do uczniów, ich rodziców, do uczestników wszelkich wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, które odbywać się będą w najbliższym czasie na terenie naszej Gminy, alby zachować szczególną ostrożność i przy zauważeniu u siebie jakiegokolwiek
z wymienionych objawów powstrzymać się od udziału w tych wydarzeniach.

Aby chronić siebie i innych przed zachorowanie należy dokładnie myć ręce: zawsze po kaszlu lub kichaniu i podczas opieki nad chorym, ale również: przed przygotowaniem posiłku, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

Główny Inspektorat Sanitarny radzi, by podczas kaszlu i kichania zakrywać nos i usta jednorazową chusteczką (którą należy wyrzucić bezpośrednio po użyciu do zamkniętego śmietnika), ewentualnie zgiętym łokciem. Bowiem, gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające patogen. Osoby, które są zbyt blisko, mogą się zarazić. Dlatego warto zachować co najmniej metr odległości od innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy kaszlą, kichają lub wyglądają na chorych. 

Inspektorat sanitarny nie zaleca też używania maseczek na twarz w przypadku zdrowych osób. Warto z nich skorzystać tylko wtedy, gdy ma się objawy ze strony układu oddechowego lub podejrzewa się u siebie infekcję. Każda maseczka powinna być jednak oznakowana symbolem CE, który potwierdza, że została ona prawidłowo zaprojektowana z właściwych materiałów. 

Powyższa wiedza jest bardzo ważna, bardzo ważne jest bowiem, abyśmy byli świadomi jak postępować .

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Czempiniu jest w gotowości do wdrożenia działań w przypadku wystąpienia większego zagrożenia.
Na chwilę obecną apeluje się do mieszkańców, aby mieli świadomość o możliwości wystąpienia zagrożenia  oraz, aby stosować się do wszystkich powyższych zleceń.

Informujemy jednocześnie, że wszelkie imprezy kulturalne i sportowe zaplanowane
w najbliższym czasie odbędą się. Ponownie jednak prosimy o powstrzymaniu się od udziału osób z objawami grypopodobnymi.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Informacje ogólne - https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Projekt rządowej ustawy projekt ustawy-o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przejdź

Jak skutecznie myć ręce - przejdź