Kanał na YouTube


Inspektor ds. Sportu i Turystyki

 

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 11
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 111
a.jankowski@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. współpraca z klubami sportowymi i zajmowanie się organizacją sportu na terenie gminy,
 2. koordynacja i organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 3. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
 4. wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
 5. organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
 6. współpraca z organizacjami i instytucjami sportowymi,
 7. pełnienie nadzoru nad wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych, będących własnością gminy,
 8. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój i funkcjonowanie gminnego sportu,
 9. działania w zakresie promocji i rozwoju turystyki na terenie Gminy,
 10. opracowanie:
  • strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • planów imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na danym terenie, dofinansowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.