Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

20 lipca 2023

Budżet Obywatelski 2024: lista projektów dopuszczonych do wyborów

Budżet Obywatelski 2024: lista projektów dopuszczonych do wyborów

Zakończono etap weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Czempiń 2024. Poniżej przedstawiamy wstępne listy projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Weryfikacyjnej:Projekt ogólnodostępny – kwota 50 tysięcy złotych

W tej kategorii zgłoszono cztery projekty, a pozytywną ocenę po dokonaniu weryfikacji formalnej i merytorycznej otrzymały trzy z nich:

- Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia

- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

- Montaż fotowoltaiki wraz z kuchnią i zmywarką w Świetlicy Wiejskiej w Piechaninie

 

Projekt o ograniczonej dostępności – kwota 25 tysięcy złotych

W tej kategorii zgłoszone zostały trzy projekty, z których jeden przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną:

- Bezpieczna Szkoła w Czempiniu - Ratujmy Życie!

 

Szczegółowy opis projektów znajduje się na platformie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu Gminy Czempiń https://czempin.budzet-obywatelski.org/

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXI/577/23 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych - budżetu obywatelskiego, w przypadku negatywnej weryfikacji projektu, zgłaszający projekt może wnieść odwołanie do komisji rady, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia wstępnych list projektów. Odwołanie wnosi się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres urzędu lub za pośrednictwem platformy ePUAP. O zachowaniu terminu wniesienia odwołania decyduje data wpływu odwołania do urzędu.

Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania poznamy do 10 sierpnia 2023 roku.

Głosowanie przeprowadzone zostanie drogą elektroniczną na stronie  https://czempin.budzet-obywatelski.org/ w terminie od 1 do 30 września 2023 roku.