Kanał na YouTube

10 marca 2020

Koronawirus komunikat nr 2 - Apel Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 10 marca 2020 roku

Koronawirus komunikat nr 2 - Apel Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 10 marca 2020 roku

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Czempiń

W związku z niepokojącymi informacjami o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, jak również z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego o uwzględnienie ryzyka wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego, zwracam się do Państwa, do wszystkich organizatorów z apelem o odwołanie wszelkich wydarzeń gromadzących licznych uczestników (m.in. zebrań, spotkań, rozgrywek sportowych z udziałem publiczności), szczególnie imprez o charakterze masowym, zaplanowanych do 31 marca 2020 roku na terenie Gminy Czempiń, jak również planowania kolejnych tego typu wydarzeń.

Zwracam się do Państwa również z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie Gminy w Czempiniu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Proszę, aby sprawy urzędowe załatwiać jednoosobowo, bez udziału osób towarzyszących. Jednocześnie zachęcam do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP). Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego.

W obecnej sytuacji zachęcamy do regulowania zobowiązań finansowych wobec gminy (podatki, opłaty) za pomocą bankowości elektronicznej:

Nr rachunku bankowego: 90 8682 1030 0040 0000 0390 0001

Ponadto informuję, że kierownicy wszystkich instytucji publicznych zostali zobowiązani do zwiększenia reżimu sanitarnego w podległych im placówkach.

Wszystkie działania, które już teraz podejmujemy są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie Gminy Czempiń. Apeluję o zrozumienie powagi sytuacji i uszanowanie kierowanej do Państwa prośby.

 

Z poważaniem

/-/ Konrad Malicki

Burmistrz Gminy Czempiń

 

Poniżej publikujemy Zarządzenie zewnętrzne Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Mieszkańców Gminy Czempiń

Pliki do pobrania: