ZNAJDŹ WYDARZENIA

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy
Data rozpoczęcia: 2017-09-25 16:00
Data zakończenia: 2017-09-25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu odbędzie się dnia 25 września 2017 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu

Porządek obrad 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na kata 2017-2025.
  Projekt uchwały - przejdź
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2017 rok.
  Projekt uchwały - przejdź
  Pobierz załącznik 1 - przejdź
  Pobierz załącznik 2 - przejdź
  Pobierz załączniki 3, 4, 5, 6 - przejdź
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/339/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.
  Projekt uchwały - przejdź
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/340/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.
  Projekt uchwały - przejdź
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
  Projekt uchwały - przejdź
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
  Projekt uchwały - przejdź
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/248/16 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr XLI/304/17 z dnia 27 marca 2017r. 
  Projekt uchwały - przejdź
  Pobierz załącznik - przejdź
 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie obrad XLVIII sesji. 

Forum Organizacji Pozarządowych

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy
Data rozpoczęcia: 2017-09-26 17:30
Data zakończenia: 2017-09-26

Burmistrz Gminy Czempiń zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Forum Organizacji Pozarządowych. Szczegóły znajdują się na zamieszczonym plakacie.

Paryski Romans

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: hala sportowa HERKULES
Data rozpoczęcia: 2017-10-01 18.00
Data zakończenia: 2017-10-01
Organizator: Centrum Kultury Czempiń

Szczegóły dotyczące wydarzenia na zamieszczonym plakacie.

Otwarty Turniej w Boule - Osiedle nr 4

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: plac gier i zabaw przy ul. Polnej
Data rozpoczęcia: 2017-10-02 10:00
Data zakończenia: 2017-10-02

Zarząd Osiedla nr 4 w Czempiniu serdecznie zaprasza na Turniej Boule. Odbędzie się on 2 października 2017 roku na placu gier i zabaw przy ulicy Polnej, start o 10:00. Patronat nad imprezą objęło Koło Pszczelarzy w Czempiniu.

Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w turnieju do 27 września do Pana Zenona Musiała pod numerem telefonu 663 562 646. Opłata wpisowa wynosić będzie 20 złotych i opłacana będzie na miejscu.

Dzieci do 16 roku życia mogą uczestniczyć w turnieju BEZPŁATNIE!

Era komputera - bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: sala komputerowa Szkoły Podstawowej
Data rozpoczęcia: 2017-10-03 17:00
Data zakończenia: 2017-10-03
Organizator: Centrum Kultury Czempiń

Szczegóły dotyczące zajęć prowadzonych przez Centrum Kultury pod numerem telefonu: 61 28 26 232.

Zapraszamy!