ZNAJDŹ WYDARZENIA

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu
Data rozpoczęcia: 2017-04-26 17.00
Data zakończenia: 2017-04-26

XLII Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Termin: 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2017 - 2025. Projekt uchwały - pobierz
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2017 rok. Projekt uchwały -pobierz 
  Załącznik 1 - pobierz    
  Załącznik 2 - pobierz    
  Pobierz załączniki 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
  z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarogniewice”. Projekt uchwały - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin”. Projekt uchwały - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Projekt uchwały - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Sierniki i Bieczyny. Projekt uchwały -pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Rakówce, Gorzycach i Starym Tarnowie. Projekt uchwały - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020-2023". Projekt uchwały -pobierz  
  Załącznik - pobierz 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/127/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz.7836) w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Czempiń na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały - pobierz
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu  z  działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad XLII sesji. 

III Marsz Nordic Walking

Miejscowość: Piotrowo Pierwsze
Data rozpoczęcia: 2017-04-29 10.00
Data zakończenia: 2017-04-29
Organizator: Centrum Kultury Czempiń

Piotrowo Pierwsze 

29 kwietnia 2017 roku - I ETAP

Wszelkie informacje na temat wydarzenia:
CENTRUM KULTURY CZEMPIŃ 
tel. 61 28 26 232 

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: Targowisko "Mój Rynek"
Data rozpoczęcia: 2017-04-29
Data zakończenia: 2017-04-29

Zapraszamy wszystkich chętnych rolników, przetwórców oraz miłośników gotowania do rezerwacji stoisk handlowych na pierwszy, czempiński EKO TARG, który odbędzie się 29 kwietnia 2017 roku,
na Targowisku MÓJ RYNEK, 
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu.

W celu rezerwacji, a także uzyskania wszelkich informacji 
prosimy o kontakt z organizatorem wydarzenia.
Urząd Gminy w Czempiniu
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń
pokój nr 7
tel. 612826703 wew. 112
k.kozlowska@ug.czempin.pl
k.grzegorek@ug.czempin.pl


LICZBA STOISK HANDLOWYCH OGRANICZONA – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Otwarta Strefa Rekreacji!

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: Łąka przy Olszynce, ul. Chłapowskiego
Data rozpoczęcia: 2017-04-30 10.00
Data zakończenia: 2017-05-01 18.00
Organizator: Burmistrz Gminy Czempiń

Burmistrz Gminy Czempiń zaprasza!
W dniach 30.04 - 01.05. 2017, w godzinach od 10.00 - 18.00,
na łące przy Olszynce (ul. Chłapowskiego)
będzie przygotowana dla Państwa otwarta strefa rekreacji!
Zachęcamy do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu! 
szczegóły na plakacie


Wolność, Przestrzeń, Emocje - warsztaty Tanga!

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: Rynek
Data rozpoczęcia: 2017-05-03 15.00
Data zakończenia: 2017-05-03 17.00
Organizator: Centrum Kultury Czempiń

Centrum Kultury Zprasza Państwa na warsztaty Tanga, które odbedą się 3 maja 2017 roku, o godzinie 15.00, na Rynku w Czempiniu! o godzinie 17.00 odbędzie się także koncert pt. TANGONALIA, w wykonaniu Tria Taklamakan ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: Stadion "Helios"
Data rozpoczęcia: 2017-05-07 13.00
Data zakończenia: 2017-05-07 13.00

W niedzielę 7 maja 2017 roku na stadionie w Czempiniu odbędą się gminne zawody -sportowo – pożarnicze, połączone z obchodami "Gminnego Dnia Strażaka".

W programie: 
- godz. 12.15 –przemarsz strażaków i wozów strażackich ulicami miasta (trasą z siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu na stadion „Helios”), 
- godz. 13.00 –powitanie zebranych gości, przemowy okolicznościowe oraz prezentacja,  defilada jednostek OSP na stadionie w Czempiniu, 
- godz. 14.00 –zawody strażackie na stadionie w Czempiniu, 

W trakcie trwania zawodów odbywać się będzie festyn rodzinny z licznymi atrakcjami dla publiczności, konkursami dla dzieci, pokazami sprzętu gaśniczego i innymi.

 

Serdecznie zapraszamy!