18 kwietnia 2017

Zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ulic 24 Stycznia- Kościańskie Przedmieście w Czempin

Firma Alusta S.A. - Wykonawca zadania:Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1 - 5.1 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań” w związku z planowanym wykonaniem "regulacji naprężeń toru nr 2" informuje o konieczności zamknięcia przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ulic 24 stycznia - Kościańskie Przedmieście w dniu  22.04.2017 od godz. 16.00 do dnia 23.04.2017 i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Wobec powyższego w dniu 18.04.2017 (wtorek) zostaną ustawione na terenie miasta Czempinia tymczasowe znaki objazdowe, które jednak zostaną unieważnione (poprzez ich zasłonięcie) do dnia 22.04.2017 godz. 16.00.