08 maja 2017

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.oz siedzibą w Czempiniu zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku nastąpiło przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu przy ul. Polnej nr 2.
Spółka w wyniku przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Przekształcenie formy prawnej nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie zachodzi konieczność zawierania aneksów do zawartych umów. Pragniemy zaznaczyć, że zmiana formy prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej nie będzie miała wpływu na dotychczasową współpracę, zaś podjęte przez nas działania pozwolą na pełną kontynuację współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy, aby posługiwać się odtąd nową nazwą firmy w kierowanej do nas korespondencji.

 

Aktualne dane Spółki:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o.

64-020 Czempiń, ul. Polna nr 2

NIP: 6981845199

REGON: 367066434

KRS: 0000674014