31 sierpnia 2016

XXXII sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

XXXII sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu w dniu 29 sierpnia 2016 roku:

 I. Rada Miejska w Czempiniu podjęła uchwały w sprawach:

  • zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2016-2020.
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2016 rok.
  • przystąpienia do realizacji zadania  Powiatu Kościańskiego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempiń”.
  • przystąpienia do realizacji zadania  Powiatu Kościańskiego pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin”.
  • uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

 II.  Radni Rady Miejskiej w Czempiniu złożyli interpelacje w sprawach:

Radny Stanisław Turno:
1. Prośba o dołożenie łańcucha na chodniku przy Biedronce w Czempiniu.
Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki wskazał, że wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2. Ponowienie interpelacji w sprawie budowy progu zwalniającego przy placu zabaw na ul. Kuczmerowicza w Czempiniu.
Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki poinformował, że nie wycofał się z zamiaru budowy progu zwalniającego w tym miejscu, jednak na tą chwilę z uwagi na remont mostu w Zadorach nie ma środków finansowych na ten cel.

Radny Krzysztof Sankiewicz:
1. Ponowienie interpelacji w sprawie naprawy chodnika w ramach gwarancji w Starym Gołębinie, przede wszystkim na wysokości parku, placu zabaw i zakręcie w kierunku Czempinia, jednak cały chodnik po prawej stronie wymaga sprawdzenia, gdyż w wielu miejscach zapada się.
Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki poinformował, że sprawa zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o zajęcie tym.
2. Naprawy chodnika przy ul. Borówko Stare 4 w Czempiniu – chodnik jest zapadnięty.
Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki poinformował, że sprawa zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o zajęcie tym.

Radny Jarosław Konieczny w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z prośbą o wyczyszczenie rowów melioracyjnych w Słoninie i od Siernik do granic gminy w kierunku Pecna.

Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki poinformował, że wnioski te zostaną ponownie przekazane do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Radny Jan Ratajczak w sprawie lamp ulicznych na osiedlu Kazimierza Dobruckiego w Głuchowie – lampy zapalają się bardzo wcześnie i późno gasną.

Burmistrz Gminy Czempiń – Konrad Malicki stwierdził, że zostanie zweryfikowane dlaczego lampy zapalają się o wczesnej porze i późno gasną.