07 września 2017

Wycieczka do krainy zwierząt

Wycieczka do krainy zwierząt

W dniu 26 sierpnia 2017 roku odbyła się wycieczka do wrocławskiego Afrykarium oraz Zoo, w której  uczestniczyły dzieci mieszkające na terenie sołectw Gorzyczki, Nowy Gołębin oraz Rakówka.

Celem wycieczki była integracja  dzieci oraz obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą oraz zainteresowanie najmłodszych  różnorodnością gatunków świata zwierząt.

Zorganizowanie wyjazdu dzieci  było możliwe dzięki pozyskaniu funduszy od sponsora za co jeszcze raz w dziękujemy.  

Sołtysi Gorzyczek i Nowego Gołębina