15 marca 2017

Usługa mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Gminy Czempiń przypomina, że na terenie Gminy Czempiń podmiotem, który świadczy usługi odbioru odpadów jest firma: Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1 67-100 Kiełcz, tel. 61 442 49 73

Nowością wprowadzoną od br. jest usługa - mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. Usługa będzie wykonana dwa razy w roku. Aby skorzystać z tej usługi należy zgłosić się do firmy wywozowej (Tel. 61/442 49 73) do końca marca każdego roku. Usługa wykonana będzie w ramach opłaty jaką Państwo uiszczacie za odbiór odpadów komunalnych. Mycie odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który dostarczy firma wywozowa właścicielom nieruchomości zainteresowanym usługą. Taki harmonogram zostanie umieszczony również na stronie gminnym portalu internetowym oraz na stronie firmy wywozowej.