14 marca 2017

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czempiniu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czempiniu

We wtorek, 14 marca 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Czempiniu,  Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, podpisał umowę z firmą Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o, Spółka Komandytowa - wykonawcą prac w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu, które to prace przeprowadzane będą w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”. 

W Szkole Podstawowej w Czempiniu roboty budowlane polegać będą na rozbudowie budynku szkoły
o pomieszczenie kotłowni, wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, modernizacji istniejącej kotłowni, wymianie instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na ledowe, modernizacji instalacji wentylacji grawitacyjnej, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacji murów fundamentowych.

Wartość umowy podpisanej z firmą Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o  wynosi 2414118,26 złotych. Projekt zyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, które pokryje ponad 85% kosztów kwalifikowanych.

Dodajmy, że jest to pierwszy remont kapitalny na tak wielką skalę w historii szkoły.
Wykonanie całości prac budowlanych i remontowych znacząco wpłynie na podniesienie komfortu
i bezpieczeństwa uczniów.

Niektóre ważne prace wymagać będą przeprowadzenia ich w pustym budynku, dlatego też nastąpi skrócenie roku szkolnego.

Obecnie trwa ocena ofert na część projektu związana z termomodernizacją Szkoły  Podstawowej
w Głuchowie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020