06 lipca 2017

Szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe

Szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe

W dniach od 13 lipca 2017 r. do dnia 15 lipca 2017 r. na terenie Gminy Czempiń w placówkach sprzedających napoje alkoholowe zostanie przeprowadzone szkolenie dla osób sprzedających napoje alkoholowe i dla właścicieli sklepów/lokali gastronomicznych. Szkolenie - na zlecenie Gminy Czempiń - wykona firma Progres - Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil, Jelna 33B, 37-310Nowa Sarzyna, Odział w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów

Szkoleniem zostaną objęte wszystkie sklepy i lokale znajdujące się na terenie naszej Gminy.

Osoby szkolące winny legitymować się stosownym upoważnieniem do przeprowadzenia szkolenia wydanym przez Burmistrza Gminy Czempiń. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz materiały zawierające najważniejsze informacje.

Potwierdzeniem wykonania usługi będzie lista z odbytych wizyt w placówkach sprzedających napoje alkoholowe, zaświadczona podpisem właściciela placówki, sprzedawcy lub innej osoby uprawnionej.

Szkolenie jest bezpłatne dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Całkowite pokrycie kosztów zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Czempiń.