Sołtysi Gminy Czempiń

BETKOWO
Sołtys Eugeniusz Pawlak
tel.: 61 28 24 021
tel. kom.: 691 292 236
e-mail: soltys.betkowo@wp.pl

BIECZYNY
Sołtys Jerzy Sroczyński
tel.:61 28 23 288
tel. kom.: 501 607 453
e-mail: soltys.bieczyny@wp.pl

BOROWO
Sołtys Dariusz Marciniak
tel.: -
tel. kom.: 608 739 139
e-mail: marciniak1315@wp.pl

DONATOWO
Sołtys Daria Stachowska
tel. -
tel. kom.: 783 934 322
e-mail: - 

GŁUCHOWO
Sołtys Marek Leśny
tel.: 61 28 23 198
tel. kom.: 511 070 774
e-mail: - 

GORZYCE
Sołtys - Tomasz Teszner
tel.: -
tel. kom.: 
e-mail: 

GORZYCZKI
Sołtys Andrzej Wawer
tel. -
tel. kom.: 698 130 897
e-mail: - 

JAROGNIEWICE
Sołtys Marcin Pilarski
tel.: -
tel. kom.: 784 652 023
e-mail: - 

JASIEŃ
Sołtys Maciej Głochowiak
tel.: -
tel. kom.: 609 802 837
@: radny.glochowiak@czempin.pl

NOWE BORÓWKO
Sołtys Monika Mróz
tel.: -
tel.:kom.: 697 474 144
e-mail: soltys.noweborowko@wp.pl

NOWE TARNOWO
Sołtys Alicja Antczak
tel.: 61 28 26 783
tel. kom.: 694 675 657
e-mail: napa42@wp.pl

NOWY GOŁĘBIN
Sołtys Piotr Mylka
tel.: -
tel. kom.: 515 546 728
e-mail radny.mylka@czempin.pl

PIECHANIN
Sołtys Marcin Wojciechowski
tel.: -
tel. kom.: 791 051 329
@: marcinwojciechowski@wp.pl

PIOTRKOWICE
Sołtys Izabela Skorupska
tel.: -
tel. kom.: 793 013 788
e-mail: izulaskorupska@o2.pl

PIOTROWO PIERWSZE
Sołtys Urszula Kościuszko
tel.: -
tel. kom.: 513145065
e-mail: urszula-29@wp.pl

PIOTROWO DRUGIE
Sołtys Wiesława Urbańska
tel.: 61 28 23 194
tel. kom.: -
e-mail: - 

SROCKO WIELKIE
Sołtys Marek Zagozda
tel.: -
tel. kom.: 696 629 481
e-mail: - 

SIERNIKI
Sołtys Rafał Buchert
tel.: -
tel. kom.: 506 720 290
e-mail: rafalbuchert22@wp.pl

SŁONIN
Sołtys Jozef Wojciak
tel.: -
tel. kom.: 510 703 194
e-mail: agnes8408@tlen.pl

STARE TARNOWO
Sołtys Dorota Kaczmarek
tel.: -
tel. kom.: 515 095 045
e-mail: dorotakaczmarek@o2.pl

STARY GOŁĘBIN
Sołtys Eugeniusz Wachowiak
tel.: 61 28 24 243
tel. kom.: 693 675 825
@: eugeniusz.wachowiak@wp.pl

ZADORY
Sołtys Anna Utecht – Bajer
tel.: -
tel. kom.: 501 457 522
e-mail: - 

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZADANIA SAMORZĄDÓW SOŁECKICH

Organami władzy w sołectwach są: zebranie wiejskie i sołtys oraz z głosem doradczym - rada sołecka. Kadencja organów trwa cztery lata, zaczyna się i kończy w momencie dokonania wyboru tych organów.

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

  • opiniowanie działań inwestycyjnych lub uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego,
  • wybieranie oraz odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej oraz komisji rewizyjnej,
  • występowanie do Burmistrza Gminy lub Rady Miejskiej w Czempiniu z wnioskami o rozpatrywanie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego,
  • zatwierdzanie planu finansowo - rzeczowego sołectwa,
  • decydowanie o podejmowaniu inicjatyw na rzecz sołectwa i jego mieszkańców.

Do zadań sołtysa należy:

  • kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • informowanie mieszkańców Sołectwa o realizacji swoich zadań przynamniej raz w roku,
  • współpracowanie z instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie sołectwa oraz rozwijania różnych form życia kulturalnego,
  • współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie organizowania na terenie sołectwa imprez sportowo- rekreacyjnych.

W powyższych działaniach wspomaga Sołtysa Rada Sołecka.

Szczegóły dotyczące działalności i kompetencji władz sołeckich ujęto w statutach sołectw.

dostępnych w Urzędzie Gminy w Czempiniu - Biuro Rady Miejskiej.