01 września 2017

Przebudowa drogi w Piechaninie dofinansowana!

Przebudowa drogi w Piechaninie dofinansowana!

W dniu 24.08.2017 r. zaktualizowana została lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, a tym samym wybrany do dofinansowania został wniosek Gminy Czempiń pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin – rama komunikacyjna Czempinia etap II”.

Inwestycja obejmuje m.in.: budowę nawierzchni jezdni, chodników, wyniesionego przejścia dla pieszych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę elementów kanalizacji deszczowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi jeszcze w 2017 r. Obecnie Gmina Czempiń jest na etapie wyboru Wykonawcy. Najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 1 851 500,00 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 702 503,00, wsparcie finansowe z Powiatu Kościańskiego 589 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Czempiń 559 997,00 zł.