12 czerwca 2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Miejscowość: Urząd Gminy w Czempiniu
Data rozpoczęcia: 2017-06-20 8:00
Data zakończenia: 2017-06-20

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się 20 czerwca 2017 roku o godzinie 8.00

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
  2. Kontrola działań Gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Sankiewicz