15 maja 2017

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Miejscowość: Urząd Gminy w Czempiniu
Data rozpoczęcia: 2017-05-24 8:00, 9:00,10:00,11:
Data zakończenia: 2017-05-24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się 24 maja 2017 roku o godzinie 8.00

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Analizę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2016 rok.
  2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Czempiń.
  3. Omówienie uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Sankiewicz

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 24 maja 2017 roku o godzinie 9.00

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

1.Analizę potrzeb i problemów na terenie sołectw Nowy Gołębin i Gorzyczki

2.Analizę bieżących problemów Gminy z zakresu działalności Komisji

3.Analizę projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Stasiak

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 24 maja 2017 roku o godzinie 10.00

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

1. Analizę projektów organizacji pracy w szkołach rok szkolny 2017/2018.

2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Turno

 

 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 24 maja 2017 roku o godzinie 11.00

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie :

  1. Analizę sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za 2016 r.
  2. Analizę bieżących problemów z zakresu działania Komisji.
  3. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Lucyna Mikołajczak