13 marca 2017

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Miejscowość: Urząd Gminy w Czempiniu
Miejsce: sala Sesyjna
Data rozpoczęcia: 2017-03-22 8.00
Data zakończenia: 2017-03-22

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Czempiniu
informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się 22 marca 2017 roku o godzinie 8.00

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

 • Omówienie kontroli wydatków majątkowych poniesionych na zakup nieruchomości przez Gminę w roku 2016 pod względem ich celowości.
 • Analiza projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.
 •  

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Sankiewicz

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Działalności Gospodarczej, 
Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa 
i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, 

że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 22 marca 2017 roku o godzinie 9.00

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

 • Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy
 •         (stan chodników, przejść dla pieszych, oznakowanie).
 • Analiza bieżących problemów Gminy z zakresu działalności Komisji.
 • Analiza projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Stasiak

 

Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, 

że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się

22 marca 2017 roku o godzinie 10.00

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie :

 • Analiza wydatkowania środków finansowych przez Gimnazjum w Borowie 
 • w 2016 roku.
 • Monitorowanie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji na terenie gminy.
 • Omówienie projektów uchwał na sesję.
 • Analiza bieżących problemów z zakresu działania Komisji.

 

 

 Przewodnicząca Komisji

 /-/ Lucyna Mikołajczak

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia

Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, 
że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 
22 marca 2017 roku o godzinie 11.30

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

 • Zapoznanie się z ofertą kulturalną przygotowaną na rok 2017 r przez Centrum Kultury Czempiń.
 • Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu. 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Turno