20 marca 2017

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁUCHOWIE POWSTANIE SALA GIMNASTYCZNA.

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁUCHOWIE POWSTANIE SALA GIMNASTYCZNA.

Gmina Czempiń w lipcu 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego:
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną  infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Po pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.

W dniu 20.03.2017 r. została opublikowana lista projektów infrastrukturalnych po ocenie merytorycznej. Projekt Gminy Czempiń uzyskał niemal 90% możliwych do uzyskania punktów. Alokacja środków na konkurs oraz lokata na liście rankingowej oznaczają, że projekt zostanie dofinansowany.

Jednakże aby, wiosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej mógł przejść pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, koniecznym było uzyskanie dofinansowania w innym konkursie, dotyczącym projektów, tzw. miękkich związanych z realizacją zajęć w szkołach oraz ich doposażenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I w tym przypadku Gmina Czempiń także uzyskała dofinansowanie, o czym mowa szerzej w informacji o dofinansowaniu zajęć i wyposażenia szkół w Czempiniu, Borowie i Głuchowie.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

W ramach projektu wybudowana zostanie sala gimnastyczna o wym. 12x24 m, szatnie, natryski, toalety, w tym toaleta dla niepełnosprawnych, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazyn sportowy do przechowywania wyposażenia wykorzystywanego podczas lekcji wychowania fizycznego, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, ciągi komunikacyjne oraz łącznik. Przewidziano również montaż paneli solarnych, nagłośnienia, energooszczędnego oświetlenia oraz niezbędnego wyposażenie sali gimnastycznej.

Wartość całkowita projektu to 2 841 686,23 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2 415 433,28 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w roku 2018