24 lipca 2017

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków

W poniedziałek 24 lipca 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Czempiniu została podpisana umowa na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo”  w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń. Ze strony Gminy Czempiń umowa została podpisana przez Zastępcę Burmistrza Gminy Czempiń Andrzeja Sochę, wykonawcę - PTB Nickel Sp. z o.o. - reprezentował natomiast prokurent Andrzej Siwek. Przedmiotem umowy z wyżej wymienioną firmą jest wykonanie wszystkich prac związanych z przebudową oraz rozbudową oczyszczalni ścieków „Czempiń”. Kwota na którą została zawarta umowa to 13 132 710,00 zł, a przewidywane zakończenie robót planowane jest na drugi kwartał 2018 roku.