26 czerwca 2017

List Prezesa KRUS do rolników i ich dzieci

Poniżej zamieszczamy list Prezesa KRUS. Dotyczy on zachowania bezpieczeństwa przy pracy na roli w okresie letnim, a także troski o bezpieczeństwo dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

Treść pisma