03 lipca 2017

Informacje na temat badań ankietowych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na terenie Gminy Czempiń, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

plakat - pobierz

ulotka - pobierz