12 lipca 2017

Informacja z OPS w Czempiniu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, iż w dniach 1-4 sierpnia 2017r. dział świadczeń rodzinnych będzie czynny od 7-18.

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi, dot. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (które mają obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r.) informujemy, że ww. druki  będą dostępne po zakończeniu prac i opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw RP i w Biuletynie Informacji Publicznej MRP i PS.

Ponadto, informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Natomiast wnioski o stypendia szkolne będzie można składać w okresie od 1-15 września 2017r.