Informacja o konsultacjach

Informacja o konsultacjach

Wyraź swoją opinię

Gmina Czempiń, w ramach realizacji właściwych sobie zadań, przeprowadza Konsultacje społeczne służące poznaniu opinii Mieszkańców Gminy Czempiń w konkretnych zagadnieniach i dziedzinach.
Konsultacje społeczne często przybierają formę ankiet kierowanych do ogółu Mieszkańców lub do określonych grup społecznych.

W niniejszej zakładce znajdą Państwo informacje i dokumenty dotyczące aktualnych Konsultacji społecznych w Gminie Czempiń .

Zapraszamy do udziału!

Aktulane:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie
„Programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi  
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.   

Zarządzenie: przejdź

Projekt Uchwały: przejdź Ankieta - Infrastruktura węzła przesiadkowego w Czempiniu

Zapraszamy do wypełniania:

pobierz plik


Budżet Obywatelski Gminy Czempiń na 2016 rok

Informacja o zamiarze konsultacji 

Zarządzenie dotyczące konsultacji 

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2016 rok wraz z listą mieszkańców Gminy Czempiń popierających tę propozycję.


Archiwum:


Ankieta do rodziców dzieci urodzonych w latach: 2012-2015 – zapraszamy!

Drodzy rodzice dzieci urodzonych w latach 2012-2015, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji przedszkolnej!

W związku z rosnącą potrzebą zwiększania dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety pozwalającej ocenić nam skalę potrzeby utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty placówek o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne naszych dzieci.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać DO DNIA 14.03.2016 na adres oswiata.ug@czempin.pl lub dostarczyć osobiście do:

- sekretariatu Urzędu Gminy w Czempiniu,

- Przedszkola Samorządowego w Czempiniu (ul. Nowa 4) lub jego oddziałów (ul. Borówko Stare 1/2, Jarogniewice, Stary Gołębin).

UWAGA! RODZICÓW, KTÓRZY POJAWIĄ SIĘ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ (12.03.2016, GODZ.9:00–12:00) WRAZ ZE SWOIMI DZIEĆMI NA „DRZWIACH OTWARTYCH” WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY CZEMPIŃ, ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA WYPEŁNIONYCH ANKIET W WW. PLACÓWKACH.

pobierz ankietę

Dziękujemy za wypełnienie ankiety,

Burmistrz Gminy Czempiń