29 czerwca 2016

Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych

Drugie spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czempiń.

W poniedziałek, 27 czerwca 2016 r., w Urzędzie Gminy w Czempiniu odbyło się drugie spotkanie Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czempiń.

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Czempiń Konrada Malickiego do Sali sesyjnej przybyło kilkunastu przedstawicieli organizacji społecznych, osiedli, sołectw i Centrum Kultury Czempiń.

Burmistrz podziękował zebranym za zaangażowanie w przygotowania do znaczących imprez, takich m.in. jak: „ChampionMan Duathlon Czempiń”, „Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze”, „Dni Czempinia2016”, „Festiwal Wieprzowiny”, „Nordic Walking”, koncert chórów, czy też cykliczne turnieje tenisa stołowego.

Kolejnym punktem programu drugiego spotkania Forum było przedstawienie planu wydarzeń kulturalno-rekreacyno-sportowych na najbliższe miesiące. W temat ten wprowadziła zebranych DyrektorCentrum Kultury CzempińKatarzyna Hohorek.

Swoje plany dotyczące imprez prezentowali też przedstawiciele organizacji społecznych.