20 marca 2017

Dodatkowe zajęcia i pomoce dydaktyczne w szkołach w Borowie, Czempiniu i Głuchowie!

Dodatkowe zajęcia i pomoce dydaktyczne w szkołach w Borowie, Czempiniu i Głuchowie!

Gmina Czempiń w lipcu 2016 r. złożyła wnioski o dofinansowanie projektów:

 1. Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie;
 2. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W dniu 10.03.2017 r. opublikowane zostały listy wniosków wybranych do dofinansowania.
Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie obu projektów!
W ramach projektu Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie w szkołach zostaną zrealizowane zajęcia, doposażone pracownie, a nauczyciele przejdą specjalistyczne kursy.
W Szkole Podstawowej w Czempiniu w ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne,
 • zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy 
  z matematyki i przyrody,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
 • zajęcia dla dzieci z dysleksją,
 • pokazy badawcze - pracownicy naukowi w szkole będą prezentować eksperymenty 
  w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.
  Ponadto zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

W Gimnazjum w Borowie w ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające sprawność rachunkową, kształtujące wyobraźnię geometryczną,
 • zajęcia przyrodnicze polegające m.in. na przeprowadzaniu doświadczeń 
  i eksperymentów przyrodniczych
 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia przygotowujące uczniów do Poznańskiego Festiwalu Nauki–Science of Stage
 • zajęcia indywidualne (dydaktyczno-wyrównawcze) z uczniami mającymi trudności 
  w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
 • zajęcia indywidualne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
  z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.

Ponadto zostaną doposażone pracownie biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna 
i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

Wartość projektu Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie to 442 396,25 zł. Natomiast dofinansowanie wynosi 420 276,43 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie IX 2017 – II 2020 r. 

W ramach drugiego projektu tj. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów  zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne,
 • zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy 
  z matematyki i przyrody,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pokazy badawcze - pracownicy naukowi w szkole będą prezentować eksperymenty 
  w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.

Ponadto zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

Wartość projektu Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów to 281 176,25 zł. Natomiast dofinansowanie wynosi 267 117,43 zł. 

Projekt realizowany będzie w okresie I 2018-VI 2020 r.