15 maja 2017

Czempińskie chóry nagrodzone w XLII Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki

Czempińskie chóry nagrodzone w XLII Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki

W dniu 13 maja 2017 r. czempińskie chóry „Polihymnia” przy Gimnazjum w Borowie oraz „Harfa” wzięły udział w XLII Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki w Rawiczu.

Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki jest kontynuacją organizowanych od wielu lat zjazdów śpiewaczych. Ma ono szczególne znaczenie dla jedności amatorskiego ruchu muzycznego ze względu na:

  • prezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego,
  • konfrontację poziomu artystycznego zespołów,
  • spotkanie się całej braci muzycznej w klimacie jedności i wytworzenie poczucia wartości działalności społecznej,
  • popularyzację i upowszechnianie tradycji polskiej pieśni chóralnej.

Po ocenie jury, której poddały się czempińskie chóry, postanowiono nagrodzić:

  • Chór Gimnazjalny „Polihymnia” – Srebrnym Pasmem,
  • Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” – Brązowym Pasmem oraz nagrodą specjalną za dobór repertuaru i interpretację pieśni ludowej dla pani dyrygent Anny Rymaniak.

Składamy wielkie gratulacje i wyrazy uznania za kunszt w przygotowaniu obu chórów ich dyrygentom, tj. pani Jolancie Sobolewskiej-Jakubiak oraz pani Annie Rymaniak.

„Zachęcamy wszystkich do chóralnego śpiewu”!