04 kwietnia 2017

Budżet Obywatelski Gminy Czempiń na rok 2017

Budżet Obywatelski Gminy Czempiń na rok 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czempiń

12 kwietnia 2017 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na ropk 2017. Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempiń. (plik do pobrania poniżej).

Budżet Obywatelski zakłada realizację w ramach jego środków dwóch zadań: tzw. zadania dużego za kwotę do 40 000 zł i tzw. zadania małego za kwotę do 10 000 zł. Wnioski zawierające proponowane przez Mieszkańców zadania będą mogły zostać złożone do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
Ocenę, weryfikację i uzupełnienia wniosków przez składających przewidziano w terminie do dnia 19 maja 2017 roku.
Publikacja listy zadań rozpoczyna okres dwudziestu jeden dni, w którym Mieszkańcy Gminy Czempiń będą dokonywali wyboru zadań, które zrealizowane zostaną do końca roku 2017.
Serdecznie zachęcam Państwa do pochylenia się nad potrzebami swojego najbliższego otoczenia, jak również zadaniami, które mają znaczenie dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy i zaangażowania się w tworzenie budżetu obywatelskiego, który w Gminie Czempiń został z powodzeniem wprowadzony w życie od roku 2015.
Pomysł na bezpośrednie zaangażowanie Mieszkańców gminy w podejmowanie decyzji o wydatkowaniu części budżetu gminy, zyskał Państwa aprobatę, czego dowodem były licznie złożone wnioski w latach 2015 i 2016 oraz ogromne zainteresowanie głosowaniem na poszczególne projekty.
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe Państwa zaangażowanie w tę ideę, wyrażając jednocześnie nadzieję na pomyślną jego realizację także w roku bieżącym.

Burmistrz Gminy Czempiń

Konrad Malicki

 

Zarządzenie nr 239/17 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok - treść dokumentu

 

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2017 rok wraz z listą mieszkańców Gminy Czempiń popierających tę propozycję - treść dokumentu załącznik 1

 

(treść dokumentu załącznik nr 1)